Το πρόγραμμα εθελοντισμού...

...

Δείτε πως μπορείτε να γίνετε κι εσείς Εθελοντές στην SGS προσφέροντας χρόνο και εισπράττοντας απεριόριστη αγάπη...

https://saveagreekstray.org/el/about/volunteers/