Έρχομαι από την Ρωσία για να σας αναστατώσω... με την καλή έννοια βέβαια!

Είμαι γεμάτος ενέργεια και διάθεση για παιχνίδι!

Ομολογώ πως είμαι πολύ περιέργος για όλα!