Ο Δήμος Μήλου, ήταν ο 4ος σταθμός του προγράμματος «Με αστείρευτη αγάπη για τα αδέσποτα»,  που υλοποιεί́ η Save a Greek Stray . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νεαρών δημοτών, καθώς επίσης στείρωση, εμβολιασμό́ και ηλεκτρονική́ σήμανση των αδέσποτων, με την συνεργασία κτηνίατρων και εθελοντών. 

Από́το 2018 η SGS έχει δραστηριοποιηθεί σε τρεις δήμους: Δυτικής Αχαΐας, Ανατολικής Μανής και Τρίπολης και προβλέπεται να συνεχίσει τις δράσεις της και σε άλλους δήμους της χώρας. 

Από́ την αρχή́ του προγράμματος καταφέραμε να ενημερώσουμε πάνω από́ 4.000 μαθητές και έχουν στειρωθεί́ πάνω από́ 400 αδέσποτα ζώα! Με μοναδικό́ στόχο ένα πιο όμορφο «σήμερα» για τα αδέσποτα τετράποδα, την φροντίδα τους, την βελτίωση του τρόπου ζωής τους, στην Μήλο, στειρωθήκαν, εμβολιάστηκαν και σημάνθηκαν 194 αδέσποτα γατιά.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε το εκπαιδευτικό́ πρόγραμμα, λόγω του SARS-CoV-2. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης δράσης έγκειται στο ότι για πρώτη φορά́ πραγματοποιήθηκε στείρωση γατιών. 

Ο κτηνίατρος Θεόδωρος Μπαμπλένης ανέφερε σχετικά: «Το πρόβλημα με τις γάτες μπορεί́ να μην είναι τόσο ορατό όσο με τους σκύλους, παραμένει όμως υπαρκτό και η επίλυση αυτού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο». 

Συνοδοιπόροι της SGS στην δράση αυτή ήταν το Rise TV, καθώς και οι κτηνίατροι μας Χρήστος Κτενάς, Θεόδωρος Μπαμπλένης και Αμάντα Πιλίσσα, οι οποίοι στείρωσαν, εμβολίασαν και προχωρήσαν σε σήμανση των αδέσποτων του Δήμου αφιλοκερδώς. 

Ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, σχολίασε: «Η Μήλος έχει μεγάλο πληθυσμό αδέσποτων. Με την βοήθεια της SGS καταφέραμε να στειρώσουμε 194 αδέσποτα γατιά. Ευχαριστούμε θερμά την κα Εριέττα Κούρκουλου που ήταν δίπλα μας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί μας.’’