Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκυλίσια ζωή: Συμβιώνοντας με τα ζώα συντροφιάς» σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την φιλοζωική, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Save a Greek Stray.

Ι. Περιγραφή Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12-18 ετών) .

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών για τον σεβασμό προς τα ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα, και την ανάγκη αρμονικής συμβίωσης μαζί τους.

ΙΙ. Κόστος Η συμμετοχή στο εκαπιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν και η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής συνάντησης. 

III. Διαδικασία υποβολής αίτησης Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να φιλοξενήσουν το εν λόγω πρόγραμμα στην τάξη τους μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής Σχολικών Μονάδων που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

 *Αριθμός Πρωτοκόλου έγκρισης από το ΥΠΠΕΘ : 155106/2022