Όροι χρήσης και αγοράς προϊόντων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της φιλοζωικής αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «SAVE A GREEK STRAY»

1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες όροι (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.saveagreekstray.com (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), τη χρήση του από τους επισκέπτες του (εφεξής «Χρήστης»), καθώς και την αγορά προϊόντων από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), από τους πελάτες (εφεξής «Πελάτης») της μη κερδοσκοπικής φιλοζωικής οργάνωσης με την επωνυμία «SAVE A GREEK STRAY, ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της οδού Δηλιγιάννη αρ. 59, Τ.Κ. 14562, με Α.Φ.Μ. 997433154, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 141094901000, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ +30 2295035612 (εφεξής «SGS»), υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της οποίας τελεί.

1.2 Η SGS διατηρεί υποκατάστημα στον Ωρωπό Αττικής, όπου έχει ιδρύσει και λειτουργεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, πρότυπο καταφύγιο (εφεξής «Καταφύγιο»), εντός του οποίου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο κτηνιατρείο, με υγειονομικά υπεύθυνο τον Κτηνίατρο Αθηνών κ. Χρήστο Κτενά, και Κωδικό Αριθμό Εγκατάστασης EL09 PET 02, δυνάμει σχετικής απόφασης της ως άνω Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής (εφεξής «Κτηνιατρείο») για την κτηνιατρική περίθαλψη, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, τη σήμανση (michrochip), τη φιλοξενία και τη μέριμνα για υιοθεσία αδέσποτων ζώων από κατάλληλες για την ευζωία του ζώου οικογένειες.

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

2.1 Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί από την SGS με στόχο:

α) Την προώθηση και προβολή του μη κερδοσκοπικού, φιλοζωικού σκοπού της, την προαγωγή του εθελοντισμού, τη διάδοση της φιλοζωίας και ειδικότερα της κυνοφιλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη και τα οφέλη της συνύπαρξης του ανθρώπου με τα ζώα.

β) Τη μεσολάβηση για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων με τη δημοσίευση φωτογραφιών και λοιπών πληροφοριών για τα αδέσποτα ζώα που εκάστοτε φιλοξενεί στο Καταφύγιό της στο πλαίσιο σύμβασης συνεργασίας με τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές και εν γένει την προώθηση της ανάγκης υιοθεσίας και όχι αγοράς των ζώων.

γ) Τη στήριξη και οικονομική ενίσχυση του έργου που υλοποιεί στο Καταφύγιό της για τη διάσωση αδέσποτων ζώων μέσω του του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, στο οποίο προβάλλονται τα προϊόντα της (εφεξής «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου με σκοπό την παραγγελία και αγορά τους από απόσταση από τους Πελάτες.

δ) Την αμφίδρομη επικοινωνία της SGS με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με την εν γένει δραστηριότητά της, όπως ενδεικτικά τις εξελίξεις στον φιλοζωικό κόσμο, τα ζώα που φιλοξενεί στο Καταφύγιό της, τα νέα της, τις εκδηλώσεις της, καθώς και τα Προϊόντα της.

2.2 Το κέρδος από την πώληση των Προϊόντων διατίθεται αποκλειστικά για την προώθηση της ζωοφιλίας και ειδικότερα της κυνοφιλίας, τη λειτουργία του Καταφυγίου και εν γένει για την υλοποίηση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της SGS.

2.3 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αλλά και των επί μέρους στοιχείων του, όπως ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, εικόνων κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «Περιεχόμενο»), καθώς και η πρόσβαση στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου από τον Χρήστη και τον Πελάτη επιτρέπεται μόνον όταν εξυπηρετεί τον ως άνω φιλοζωικό, μη κερδοσκοπικό σκοπό ή γίνεται για ενημερωτικούς σκοπούς, οπότε και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 κατωτέρω. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.

2.4 Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι δεσμεύονται από αυτούς στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού.

3. Όροι και προϋποθέσεις αγοράς Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

3.1 Εγγραφή του Πελάτη ως μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

α) Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς να έχει εγγραφεί απαραίτητα και ως μέλος του. Εφόσον επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα εγγραφής άπαξ κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή καταχωρεί υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.
β) Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της SGS.

γ) Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επικαιροποιεί τα ανωτέρα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής αυτών.
δ) Η SGS δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση της υπαναχώρησης από την αγορά Προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 3.6 περ. β) κατωτέρω.

ε) Ο Χρήστης ή/και ο Πελάτης του Διαδικτυακού Τόπου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στην ηλικία των 15 ετών για να εγγραφεί ως μέλος ή/και να κάνει αγορές από τον Διαδικτυακό Τόπο.

3.2 Παραγγελία και αγορά Προϊόντων

α) Ο Πελάτης, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά το ελληνικό δίκαιο και επιθυμεί να αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κάποιο Προϊόν, θα το επιλέγει και θα το προσθέτει στο καλάθι αγορών του. Η περιγραφή έκαστου Προϊόντος, τα χρώματα και τα μεγέθη του, αναγράφονται δίπλα από αυτό, όπως επίσης και η τιμή του στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος ΦΠΑ. Όταν ο Πελάτης επιλέξει όλα τα Προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, θα ενημερώνεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη συνολική αξία αυτών, το κόστος αποστολής τους, καθώς και το κόστος αντικαταβολής. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πληρωμή των Προϊόντων μέσω Paypal ή μέσω Viva Wallet, οπότε και θα αφαιρείται το κόστος αντικαταβολής από τη συνολική χρέωσή του.

β) Σε περίπτωση που το Προϊόν, το οποίο επιθυμεί ο Πελάτης, έχει εξαντληθεί ή δεν υπάρχει διαθέσιμο, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τον ενημερώνει αυτόματα πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του.

γ) Η παραγγελία του Προϊόντος και η κατάρτιση της πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή από την SGS ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στον Πελάτη στο οποίο αναφέρονται το σύνολο των στοιχείων της παραγγελίας, όπως τα καταχώρησε ο Πελάτης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πελάτης σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει κάποιο στοιχείο της παραγγελίας του υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με την SGS αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

δ) Η SGS έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο Προϊόν κατά τη στιγμή παραγγελίας του από τον Πελάτη είναι η ισχύουσα για την αγορά του.

3.3 Πληρωμή Προϊόντων

Η πληρωμή των Προϊόντων είναι δυνατόν να γίνει, κατόπιν επιλογής του Πελάτη, μέσω αντικαταβολής, Paypal, Viva Wallet ή με απευθείας μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της SGS.

Ειδικότερα, ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, επιλέγει τη δυνατότητα «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας», καταχωρεί, εάν δεν είναι μέλος, τα απαιτούμενα στοιχεία, και στη συνέχεια:

i) Σε περίπτωση που επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή: Επιλέγει «Αποστολή παραγγελίας» και καταβάλει την αξία των Προϊόντων, το κόστος αντικαταβολής, καθώς και το κόστος αποστολής τους, κατά την παραλαβή τους στον τόπο αποστολής που δήλωσε στην παραγγελία του. Η καταβολή θα γίνεται στον εκπρόσωπο της SGS που θα του παραδίδει τα Προϊόντα.

ii) Σε περίπτωση που επιλέξει πληρωμή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας Paypal ή της εταιρείας Viva Payments με τη χρήση Viva Wallet: Ανακατευθύνεται στο αντίστοιχο ειδικό, ασφαλές περιβάλλον της κάθε πλατφόρμας πληρωμών που αναφέρεται ανωτέρω, όπου και θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία, τα οποία εκάστοτε απαιτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της Paypal ή της Viva Payments αντίστοιχα. Η συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και το κόστος αποστολής τους, θα εμφανίζονται ως σύνολο στο διαδικτυακό τόπο των ανωτέρω συστημάτων πληρωμών αυτόματα, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Paypal ή τη Viva Payments και την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα επιστρέφει αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

iii) Σε περίπτωση που επιλέξει μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της SGS, αυτή πραγματοποιείται μέσω της εκάστοτε τράπεζας του Πελάτη, οποίο πρέπει να αναγράφει στην εντολή του προς την τράπεζά του στην πληρωμή υποχρεωτικά το ID της παραγγελίας του. Η παραγγελία του Πελάτη δεν αποστέλλεται μέχρι να πιστωθεί το συνολικό ποσό της αγοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της SGS.

β) Ο Πελάτης, ο οποίος έχει δηλώσει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής από τους ανωτέρω αναφερόμενους ανωτέρω, ενώ εάν δηλώσει τόπο αποστολής εκτός της Ελληνικής επικράτειας, δεν μπορεί να επιλέξει την πληρωμή μέσω αντικαταβολής.

γ) Όταν η πληρωμή Προϊόντων πραγματοποιείται, κατ’ επιλογή του Πελάτη, μέσω Paypal ή Viva Payments, η SGS δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται τα στοιχεία της πληρωμής (όπως πιστωτική κάρτα, λογαριασμός χρέωσης κλπ.). Η SGS δεν επιβαρύνει τον Πελάτη με καμία χρέωση για τη χρήση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής, για την οποία (χρήση) ισχύουν οι εκάστοτε χρεώσεις των ως σχετικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και ιδρυμάτων πληρωμών.

3.4 Παράδοση Παραγγελίας και έξοδα αποστολής

α) Για την αποστολή των Προϊόντων, η SGS συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών «COURIER CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COURIER CENTER A.E.», που εδρεύει στο Αιγάλεω, οδός Λεωφ. Κηφισού αρ.46, Τ.Κ. 12241, τηλ. επικ. 2107512000.
β) Οι παραδόσεις γίνονται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσής τους που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η SGS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδίδει τα Προϊόντα κατά το δυνατόν πιο σύντομα, σύμφωνα με τις ημέρες παράδοσης που απαιτούνται από την ως άνω εταιρεία ταχυμεταφορών για την παράδοση προϊόντων στην Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό, και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παραγγελίας.

γ) Το κόστος αντικαταβολής ορίζεται στο ποσό των €1,50 ανά παραγγελία.
δ) Το κόστος αποστολής των Προϊόντων υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσης και το βάρος της παραγγελίας.

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εντός Αθηνών: 2,50€ έως 1kg | 1,00€ για κάθε επιπλέον kg
Επαρχία: 3,50€ έως 1kg | 1,50€ για κάθε επιπλέον kg
Δυσπρόσιτες περιοχές: 4.50€ έως 1kg | 1,50€ για κάθε επιπλέον kg
B. Αποστολές ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο ακριβής υπολογισμός για τις δυσπρόσιτες περιοχές εντός Ελλάδος, καθώς και για τις χώρες στο εξωτερικό γίνεται πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας με την πληκτρολόγηση από τον Πελάτη του ταχυδρομικού κωδικού του τόπου παράδοσης.

ε) Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι για την εξυπηρέτηση της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως είναι απαραίτητο η SGS να διαβιβάσει τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά του δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) στην ως άνω εταιρεία ταχυμεταφορών.

στ) Σε περίπτωση που ως παραλήπτης της παραγγελίας ορίζεται διαφορετική διεύθυνση ή/και πρόσωπο άλλο από τον Πελάτη, ο Πελάτης ευθύνεται για την ενημέρωση του προσώπου αυτού και εγγυάται ότι έχει την πλήρη συγκατάθεση του προσώπου αυτού για το ότι η SGS και η εταιρεία ταχυμεταφορών που αυτή συνεργάζεται θα επεξεργαστούν τα προσωπικά του δεδομένα για τους σκοπούς της παράδοσης της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νομιμότητα της διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων του παραλήπτη της παραγγελίας στην SGS.

ζ) Για οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με παραγγελία Προϊόντος ή παράπονο αναφορικά με αυτή, ο Πελάτης μπορεί να καλεί την SGS στο τηλέφωνο +302295035612 και ώρες από 9:00 έως 17:00 ή να αποστέλλει σχετικό email στο [email protected].

3.5 Υπαναχώρηση

α) Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά Προϊόντος, αζημίως και χωρίς να ενημερώσει την SGS για τον λόγο της υπαναχώρησης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.6..

β) Η υπαναχώρηση από την αγορά του Προϊόντος είναι δυνατή μόνο εφόσον το Προϊόν επιστρέφεται στην ίδια κατάσταση με αυτή που το παρέλαβε ο Πελάτης.

γ) Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την SGS για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά του Προϊόντος με σαφή δήλωση με επιστολή που θα αποστείλει είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της SGS που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με φαξ +302295035612. Ο Πελάτης μπορεί να διαβάσει τις οδηγίες για την υπαναχώρηση και το δικαίωμα υπαναχώρησης, καθώς και να εκτυπώσει το ειδικό έντυπο υπαναχώρησης κάνοντας κλικ εδώ, να συμπληρώσει το έντυπο και να το αποστείλει στην SGS στην ανωτέρω διεύθυνση. Ο Πελάτης θα αποστείλει μαζί με τη δήλωση υπαναχώρησης το Προϊόν, καθώς και την απόδειξη αγοράς του.

δ) Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η SGS θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη.

3.6 Επιστροφή χρημάτων

α) Η επιστροφή των χρημάτων του Πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης θα γίνεται αναλόγως του τρόπου που επέλεξε να πληρώσει το Προϊόν, ήτοι σε περίπτωση αντικαταβολής μέσω τραπεζικού εμβάσματος και σε περίπτωση χρήσης Paypal ή Viva Wallet μέσω Paypal ή Viva Payments. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η SGS ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς του Προϊόντος και αφού ο Πελάτης έχει επιστρέψει στην SGS το Προϊόν. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε τα Προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

β) Εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στο έντυπο της υπαναχώρησης θα δηλώνει και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθούν τα χρήματα, την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός αυτού και τον αριθμό IBAN.

γ) Διευκρινίζεται ότι ειδικά για το κόστος παράδοσης των Προϊόντων, που επιστρέφονται στην SGS είτε λόγω υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω υπό 3.5 είτε λόγω αντικατάστασης, ισχύουν τα εξής:

i. Σε περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει από την αγορά για λόγο που αφορά στον ίδιο, π.χ. αλλαγή γνώμης κ.λπ., το κόστος παράδοσης των Προϊόντων στον Πελάτη αλλά και το κόστος επιστροφής των Προϊόντων στην SGS, βαρύνει τον ίδιο και δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει για λόγους που οφείλονται στην SGS π.χ. ελαττωματικό προϊόν, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την SGS στη δήλωση υπαναχώρησης προκειμένου το κόστος παράδοσης και επιστροφής των Προϊόντων να βαρύνει την τελευταία.

ii. Εάν ο Πελάτης επιστρέψει το Προϊόν στην SGS με αίτημα να αντικατασταθεί από άλλο και η αντικατάσταση αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα της SGS π.χ. λάθος Προϊόν ή λάθος μέγεθος, ή ελαττωματικό Προϊόν, το κόστος παράδοσης στο σύνολό του, ήτοι και το κόστος επιστροφής του Προϊόντος στην SGS, βαρύνει την τελευταία. Για οποιονδήποτε άλλη περίπτωση αντικατάστασης Προϊόντος, το κόστος παράδοσης βαρύνει τον Πελάτη.

3.7 Ενημέρωση Πελάτη

α) Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της αγοράς του επικοινωνώντας με την SGS για οποιοδήποτε θέμα μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2295035612 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , η οποία προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) Η SGS θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφώνου.

4. Ευθύνη SGS

4.1 H SGS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στο Χρήστη ή τον Πελάτη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου του, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.4 κατωτέρω.

4.2 Η SGS δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής Προϊόντων οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η SGS σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας.

4.3 Η SGS ευθύνεται για την παράδοση του Προϊόντος με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, ωστόσο δεν φέρει ευθύνη για την επιλογή των Προϊόντων για τα οποία ο Πελάτης παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος.

4.4 Η SGS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, του Διαδικτυακού Τόπου και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η SGS, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό.

4.5 Για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Paypal ή Viva Wallet, η SGS ουδεμία ευθύνη φέρει καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον της Paypal και της Viva Payments αντίστοιχα, όπου ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του ή του λογαριασμού του.

4.6 Η SGS, οι εταίροι αυτής, οι διαχειριστές της, καθώς και οι εργαζόμενοι και τυχόν συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ευθύνη του Χρήστη και του Πελάτη

5.1 Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της SGS, που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με σκοπό:

α) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

β) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

5.2 Ο Πελάτης σε περίπτωση πληρωμής των Προϊόντων μέσω Paypal ή μέσω Viva Wallet για την πληρωμή των Προϊόντων υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του ή δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Η SGS ουδεμία ευθύνη φέρει σε αντίθετη περίπτωση.

5.3 Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων, εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).

5.4 Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η SGS, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

6. Δικαιώματα Καταναλωτή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη, το οποίο απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

7.1 Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή του Πελάτη, που αποστέλλονται με email στην SGS ή καταχωρούνται από τον Πελάτη κατά την αγορά των Προϊόντων, είναι και παραμένουν εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών νοείται η «SAVE A GREEK STRAY ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ».

7.2 Η SGS ενημερώνει τον Χρήστη και τον Πελάτη ότι θα επεξεργάζεται, τόσο η ίδια όσο και Δήμοι, κτηνίατροι και συνεργάτες της, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, τα προσωπικά δεδομένα που της αποστέλλουν μέσω email ή καταχωρούν σε αυτόν, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (όπως ενδεικτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο) και ii. Όσον αφορά στα δεδομένα κατά την παραγγελία Προϊόντος: Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται, καθώς και εκείνα που τυχόν θα προκύψουν κατά την αγορά (όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική και φυσική διεύθυνση).

β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη και του Πελάτη κατά την πλοήγηση του στον Διαδικτυακό Τόπο και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ii. παραγγελία, αγορά, παράδοση, αντικατάσταση Προϊόντων και επιστροφή χρημάτων, iii. υπαναχώρηση από την αγορά, iv. προάσπιση των συμφερόντων της SGS και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει Νόμου για την παρακολούθηση της ευζωίας των υιοθετούμενων ζώων, , v. εξυπηρέτηση της διαδικασίας υιοθεσίας με την αποστολή φόρμας επικοινωνίας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και της διαδικασίας εικονικής υιοθεσίας.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της SGS και Δήμοι, κτηνίατροι και συνεργάτες της.

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε Χρήστης ή Πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα, ως υποκείμενο των δεδομένων του, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η SGS, το το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

ε) Κάθε Χρήστης ή Πελάτης που επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της SGS θα πρέπει να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα του Διαδικτυακό Τόπου την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). Το δεδομένο αυτό θα διατηρεί και επεξεργάζεται η SGS έως ότου ο Χρήστης ή Πελάτης δηλώσει την επιθυμία του να μην λαμβάνει πλέον το ενημερωτικό δελτίο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

στ) Η SGS δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του Διαδικτυακού Τόπου.

ζ) Περαιτέρω κάθε Χρήστης και Πελάτης ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να άρει την συγκατάθεση του για οιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων του έχει δώσει την συγκατάθεση του στην SGS.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στην SGS (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Παρασκευή Χαραλπαμπίδη, τηλ. +302295035612, email [email protected]). Σε κάθε περίπτωση κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

8. Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας

8.1 Η SGS δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν για αγορές Προϊόντων μεταγενέστερες της ανάρτησής τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη και τον Πελάτη μετά την τροποποίηση των Όρων Χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων τους.

8.2 Η SGS δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

8.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

9. Επιβαρύνσεις Χρήστη και Πελάτη

Η πρόσβαση του Χρήστη και του Πελάτη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν, η χρήση του Περιεχομένου του και η αποστολή παραγγελιών για την αγορά Προϊόντων μέσω αυτού είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο Χρήστης και ο Πελάτης επιβαρύνονται με τη δαπάνη σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο.

10. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της SGS ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

10.2 Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:

α) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου.
β) Η αναπαραγωγή του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς.

10.3 Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της SGS ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτής, καθ΄οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από την SGS, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της SGS ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και των σχεδίων Προϊόντων της SGS. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

10.4 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της SGS καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

11. Φωτογραφίες

Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, φωτογραφιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται και αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους (www.saveagreekstray.org).

12. Εικονική Υιοθεσία

Στην περίπτωση που ο Χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιλέξει να προβεί σε εικονική υιοθεσία με μηνιαία συνδρομή, με την αποδοχή των παρόντων, ο Χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων της κάρτας του και την εξόφληση των συνδρομών προς τη SGS με αυτόματη χρέωση της Κάρτας με την οποία θα εξοφλήσει την πρώτη συνδρομή. Οι χρεώσεις συνδρομών στην Κάρτα διενεργούνται με εντολή της SGS ως δικαιούχου είσπραξης, κατ’ εξουσιοδότηση του Χρήστη, ως πληρωτή, με βάση την εκάστοτε οφειλόμενη συνδρομή, το ύψος της οποίας θα αναγράφεται στο αντίστοιχο παραστατικό το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Χρήστη στο e-mail που ο ίδιος δήλωσε κατά την εγγραφή του. Κάθε αυτομάτως ανανεούμενη συνδρομή καθίσταται απαιτητή για το Χρήστη ανά μήνα και την επόμενη της λήξης της προηγούμενης. Η εντολή αυτή άμεσης χρέωσης είναι ελεύθερα ανακλητή από το Χρήστη και σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μηνιαίας συνδρομής ή την τροποποίηση αυτής με επιλογή άλλου μέσου πληρωμής ή άλλου ποσού συνδρομής, υποχρεούται να ενημερώσει τη SGS άμεσα με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

13. Σύνδεσμοι

13.1 Η SGS ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, και ιδίως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η SGS δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η SGS δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

13.2 Η παραπομπή στον Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της SGS.

14. Χρήση Cookies

Η SGS χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.saveagreekstray.org και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών. Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον Χρήστη, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. O Διαδικτυακός Τόποςwww.saveagreekstray.org χρησιμοποιεί Cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή την οποία χρησιμοποιήσε ο Χρήστης για την πρόσβασή του σε αυτόν  μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘Session Cookies’) και ο Χρήστης κλείσει τον web browser, καθώς και Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο  (‘Persistent Cookies’).

Και οι δύο αυτές κατηγορίες Cookies εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών μέσω του www.saveagreekstray.org με τον ασφαλέστερο και ευχερέστερο τρόπο για τους χρήστες, όπως π.χ. η ταυτοποίηση των χρηστών ως εγγεγραμμένων, η διατήρηση των στοιχείων που εισάγουν οι χρήστες κατά τις προηγούμενες επισκέψεις τους, για την ευχερέστερη και ορθή εισαγωγή τους κατά την επόμενη επίσκεψη ή και για να μοιραστούν πληροφορίες ή περιεχόμενο μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων είναι εγγεγραμμένα μέλη/ χρήστες. Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί το www.saveagreekstray.org είναι τα εξής:

1. Essentials Cookies

Απολύτως απαραίτητα Cookies για την περιήγηση του χρήστη στο website. 

2. Functional Cookies

Αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση. 

3. Performance and Analytics Cookies

Τα Cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του website από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου. 

4. Third party Analytics Cookies

Αυτά είναι τα Cookies που ορίζονται στον υπολογιστή σας από εξωτερικές ιστοσελίδες οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται σε αυτό τον ιστότοπο. Τα Cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του website από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Cookies μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected] και στο +302295035612.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο από άλλη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.