Με  στόχο ένα καλύτερο σήμερα για τα ζώα, εμείς η ομάδα της Save a Greek Stray (SGS), σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα «Με αστείρευτη αγάπη για τα αδέσποτα». Εντοπίζοντας το έντονο πρόβλημα στην επαρχία, αποφασίσαμε ότι η παρουσία μας με δράσεις εκεί αποτελεί επιτακτική́ ανάγκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση, στειρώσεις, εμβολιασμούς και ηλεκτρονική́ σήμανση των αδέσποτων ,με τη συνεργασία κτηνιάτρων και εθελοντών. 

Ο Δήμος Πάτμου ήταν ο 5ος σταθμός του προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Στειρωθήκαν, εμβολιάστηκαν και σημάνθηκαν 209 αδέσποτα γατιά́́ και 17 αδέσποτοι σκύλοι, από́ την 1η έως την 3ή Οκτωβρίου.

Χαρακτηριστικά αναφέραμε : «Δυστυχώς, δεν καταφέραμε για ακόμα μια φορά́, να πραγματοποιήσουμε το εκπαιδευτικό́́ μας πρόγραμμα λόγω του Covid-19. Η συγκεκριμένη δράση όμως είχε κάτι ξεχωριστό́́. Το αίτημα για να παραβρεθούμε στην περιοχή́́ δεν ήταν από́ κάτοικο του νησιού ή από τον Δήμο, αλλά́ από́́ τον κο Κοντραφουρη Μιχάλη, κτηνίατρο της Πάτμου, ο οποίος έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα με τα αδέσποτα και θέλησε να δώσει λύση σε αυτό́́. Η αντιμετώπισή αυτή́́ μας γεμίζει ελπίδες, καθώς γίνεται κατανοητό́́ το ότι η συγκεκριμένη δράση δε λειτουργεί σε βάρος των τοπικών κτηνίατρων, αλλά́ τα ζώα τα οποία περιθάλπουμε στις δράσεις είναι αδέσποτα, τα οποία δεν θα απολάμβαναν ποτέ́ τη φροντίδα ενός κτηνίατρου.»

Από́ το 2018 η SGS έχει δραστηριοποιηθεί σε τέσσερις δήμους, το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, το Δήμο Ανατολικής Μανής, το Δήμο Τρίπολης, το Δήμο Μήλου και προβλέπεται να συνεχίσει τις δράσεις της και σε άλλους δήμους της χωράς. Από́ την αρχή́ του προγράμματος καταφέραμε να ενημερώσουμε πάνω από 4.000 μαθητές και έχουν στειρωθεί πάνω από́ 600 θηλυκά αδέσποτα! 

Συνοδοιπόροι μας στη δράση αυτή́ ήταν το RISE TV και οι κτηνίατροί μας Χρήστος Κτενάς, Θεόδωρος Μπαμπλένης και Πασχαλινοπούλου Μαριλού . Οι κτηνίατροι μας στείρωσαν, εμβολίασαν και προχώρησαν σε σήμανση των αδέσποτων του Δήμου αφιλοκερδώς. 

Δείτε σχετικό βίντεο στο https://www.youtube.com/watch?v=alSX9ZSvYOo