Γλυκύτατη, γλυκύτατη, γλυκύτατατη σετερίνα είναι η Κλειώ. Είναι καλή, συνεργάσιμη και τρυφερή. 

Χαίρεται τόσο όταν σε βλέπει, αλλά ταυτόχρονα δεν σε πνίγει ζητώντας υπαρβολικά χάδια και προσοχή. 

Έχει μια ισορροπία ανάμεσα στο να απολαμβάνει την παρέα σου και να απολαμβάνει και την βόλτα μαζί σου, τις μυρωδιές και τα άλλα ερεθίσματα. 

Είναι ένα σκυλάκι εύκολο στον χειρισμό, και εύκολο στην συνύπαρξη.